Praktyczne porady

Odpowietrz grzejniki w nowy sposób – radzi hydraulik. Nigdy więcej tego nie rób

629views

Gdy dni stają się coraz krótsze, a temperatury spadają, wielu z nas decyduje się na systemy grzewcze w nadziei na ciepły i wygodny dom. Co jednak, jeśli grzejniki przestaną efektywnie nagrzewać? W tym miejscu rozpoczyna się często zaniedbywany, ale krytyczny proces – odpowietrzanie grzejników.

Podstawy wentylacji

Odpowietrzenie grzejników jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia efektywnego ogrzewania i oszczędności energii. Przed odpowietrzeniem zaleca się włączenie ogrzewania na maksymalną moc, a w przypadku domów wyłączenie pompy obiegowej. Odczekaj około pół godziny, aż w grzejnikach zgromadzi się powietrze i odpowietrzenie będzie skuteczniejsze.

Przygotuj miskę i szmatkę, aby złapać wyciekającą wodę. Powoli puszczaj zawór w lewo, aż usłyszysz syk powietrza. Poczekaj, aż syczenie ustanie i woda zacznie wyciekać, a następnie zamknij zawór.

Automatyczne zawory odpowietrzające

Dla tych, którzy chcą ułatwić odpowietrzanie, dostępne są automatyczne zawory odpowietrzające. Zawory te zapewniają zawsze optymalną wentylację grzejnika bez konieczności ręcznej interwencji. Zawory automatyczne działają na zasadzie pływaków, które opadają w przypadku nagromadzenia się powietrza i zamykają otwór spustowy po odpowietrzeniu powietrza. Należy pamiętać, że zawory te wymagają wysokiej jakości czynnika chłodniczego i nie są tak powszechne w domach z centralnym ogrzewaniem.

Zdjęcie: Shutterstock

Bezpieczeństwo i profilaktyka

Podczas wietrzenia pomyśl o bezpieczeństwie. Woda w grzejniku może być gorąca, dlatego zaleca się noszenie gumowych rękawiczek w celu ochrony przed poparzeniem. Ważne jest również, aby nie otwierać zaworu całkowicie, a jedynie nieznacznie, aby uniknąć niepożądanych rozprysków gorącej wody. Regularnie odpowietrzaj grzejniki, najlepiej raz na trzy miesiące, aby uniknąć problemów z zapowietrzeniem.

Specyfika wentylacji w budynkach mieszkalnych

W apartamentowcach zwyczajowo uzgadniamy wietrzenie wspólnie z innymi mieszkańcami, ponieważ jeden napowietrzony grzejnik może mieć wpływ na cały system. Najpierw wszyscy mieszkańcy powinni uruchomić grzejnik na pełną moc, aby zassać powietrze z najniższego piętra, a następnie przeprowadzić ręczny odpowietrznik.

Odpowietrzanie grzejników jest kluczowym elementem konserwacji systemu grzewczego i pomaga zapewnić wydajne i ekonomiczne ogrzewanie. Nowoczesne metody, takie jak automatyczne zawory odpowietrzające, mogą jeszcze bardziej ułatwić ten proces.

Zdjęcie: Shutterstock

Leave a Response